Kierownictwo SF Polska

Prezes Zarządu

Jacek Dziełak

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający ds. Finansów

Tomasz Kowalczyk